Scope 10 en SCIOS scope 8: wat is het verschil?

0
161

Elektrische installaties en zonnestroominstallaties zijn onmisbaar in ons dagelijks leven. Ze zorgen voor licht, warmte en elektriciteit. Om veilig te kunnen functioneren, is het belangrijk dat deze installaties regelmatig worden geïnspecteerd.

Scope 10 keuring

Scope 10 keuring is een veiligheidsinspectie van een laagspanningsinstallatie die zich bevindt in een omgeving waar mensen verblijven of werken. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de NEN 3140, de Nederlandse norm voor veiligheid bij elektrische installaties.

De scope 10 keuring richt zich op de volgende elementen:

  • De constructie en uitvoering van de elektrische installatie
  • De werking van de elektrische installatie
  • De veiligheid van de elektrische installatie

SCIOS scope 8

SCIOS scope 8 is een inspectie van een zonnestroominstallatie. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de NTA 8220, de Nederlandse Technische Afspraak voor inspectie van zonnestroominstallaties.

De SCIOS scope 8 inspectie richt zich op de volgende elementen:

  • De technische staat van de zonnestroominstallatie
  • De veiligheid van de zonnestroominstallatie
  • De energieprestatie van de zonnestroominstallatie

Wat is het verschil?

Het belangrijkste verschil tussen scope 10 keuring en SCIOS scope 8 is de doelgroep. Scope 10 keuring is bedoeld voor elektrische installaties in omgevingen waar mensen verblijven of werken, terwijl SCIOS scope 8 bedoeld is voor zonnestroominstallaties.

Een ander verschil is de frequentie van de keuringen. Scope 10 keuringen moeten om de vijf jaar worden uitgevoerd, terwijl SCIOS scope 8 keuringen om de twee jaar moeten worden uitgevoerd.

Conclusie

Scope 10 keuring en SCIOS scope 8 zijn beide belangrijke inspecties voor de veiligheid van elektrische installaties en zonnestroominstallaties. Het is belangrijk om de juiste inspectie te laten uitvoeren voor de juiste installatie.