Letsel opgelopen bij een ongeval? Weet waar je recht op hebt!

0
682
ongeluk fiets auto

Je hebt meer rechten dan je denkt

Ik heb zelf nooit een claim gedaan op financiële dekking voor letselschade. Dit komt doordat ik zelf nooit het idee heb gehad recht te hebben op zoiets, al was dat misschien wel het geval. De ongevallen die ik gehad hebben zijn nu al verjaard, dus voor mij komt deze kennis te laat. De reden dat ik mij nu wel verdiept heb in deze zaken is omdat iemand anders wel een letselschadeclaim in een zaak waar ik bij betrokken ben heeft ingediend. Een kleine aanrijding van fiets tegen fiets waarbij een vrouw en ikzelf ten val kwamen. Een hersenschudding was geconstateerd bij de vrouw, maar er was verder geen ernstig letsel. Haar telefoonscherm was gebroken en die kosten heb ik persoonlijk terugbetaald. Toen kreeg ik nog een belletje van een partij die deze vrouw had ingehuurd. Ik schrok er even van toen mij werd verteld dat de vrouw een groot bedrag zou claimen. Gelukkig heeft mijn aansprakelijkheidsverzekering de claim verder afgerond, en met de vrouw in kwestie is alles ook prima.

Acties ondernemen na een ongeval

Desondanks was ik geïnteresseerd in de mogelijkheden tot financiële schadeloosstelling na een botsing of iets dergelijks. In principe kun je alle redelijke kosten op de aansprakelijke partij verhalen. Er zijn bepaalde regels over wie aansprakelijk is bij een ongeval tussen auto en fietser, en bij jonge kinderen. Verder is het aan de slachtoffers om zo snel mogelijk de vermeende veroorzaker schriftelijk aansprakelijk te stellen. Slachtoffers worden ook geacht zelf bewijs aan te dragen van geleden letsel. Denk hierbij aan een doktersverklaring van een verwonding die direct te herleiden is naar het ongeval. Ook gemiste loon-uren of materiële schade moet je nauwkeurig bijhouden, want ook dit geld kun je terugkrijgen van de verzekering van de aansprakelijk gestelde partij.

Hoe hoog is het bedrag?

In principe worden alle kosten die direct gelinkt kunnen worden één op één vergoed. De stomerij-kosten voor een kledingstuk, of de reparatie van een telefoon zijn voorbeelden van zulke kosten. Echter zijn er ook kosten voor immateriële schade zoals lichamelijke of psychische klachten. Het is lastig als niet onmogelijk om een prijskaart te hangen op zulke geleden schade, dus uiteindelijk bepaalt de rechter op basis van eerdere uitspraken. Het kan heel lastig zijn om door de bomen het bos te zien in de juridische rompslomp die letselschade heet. Ik raad dan dus ook aan om, zodra je een idee hebt dat je financiële schadeloosstelling kan verkrijgen na een ongeluk, een letselschade specialist om advies te vragen en eventueel in te huren. Deze mensen kunnen jou stap voor stap bijstaan om ervoor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.